perjantai 2. marraskuuta 2012

"Tekniikka&Talous/ABC News
Monet tutkijat eivät enää usko ilmastonmuutoksen olevan pysäytettävissä. Asiasta ei kuitenkaan haluta julkisesti puhua, ABC News -nettipalvelun kolumnisti Lee Dye kirjoittaa. Hän viittaa kahden tiedemiehen kirjoitukseen Nature Climate Change -aikakauslehdessä. Jasper Knight Johannesburgin yliopistosta ja Stephan Harrison Exeterin yliopistosta Englannista sanovat ilmastonmuutoksen etenevän väistämättömästi. Heidän mielestään ihmiskunnan pitäisi nyt keskittyä ilmastonmuutoksen torjunnan sijasta keksimään keinoja siihen sopeutumiseen. ”Hallitukset pyrkivät nyt rajoittamaan kasvihuonekaasupäästöjä päästökaupalla ja tukemalla uusiutuvaa energiantuotantoa. Todennäköisesti on liian myöhäistä estää ilmaston lämpenemistä. Hallitusten toimilla on vähän vaikutusta todellisessa maailmassa”, tutkijat toteavat."

Ensimmäisen kirjoitukseni aiheena on ilmastonmuutos.

Ilmastonmuutoshan on asia, josta ei yleisesti uskalleta puhua tai ei kiinnosta puhua, sillä se ei ole vaikuttanut meidän arkielämäämme. Vielä. Kerran näin uutisissa, jossa vakavasti otettiin asia puheeksi, että jos nyt ei ala selviä muutoksia meidän elämäntavoissamme tapahtua, jäätiköt sulavat odotettua nopeammin ja vieläpä elinaikanamme. Olin tyytyväinen siitä että asia uskallettiin ilmaista noin suorapuheisesti, mutta sekään ei nostattanut keskustelua aiheesta missään lähipiirissäni.


Saatat miettiä, mitä sitten jos jäätikkö sulaa? Väistämättäkin ilmasto lämpenee, ihmisten elintavat ovat vain vauhdittaneet sen tuloa. Vielä toistaiseksi todiste jääkaudesta on Pohjois- ja Etelänavoilla, jotka sulavat nyt huimaa vauhtia nostattaen merenpintaa monilla metreillä. Se huolestuttaa monia tutkijoita, sillä rannikot tulevat jäämään veden alle. Jää -ja lumipeite on tähän mennessä hyvin heijastanut auringonvaloa pois maapallostamme, joka auttaa ilmastoamme pysymään viileänä. Kun jäätiköt sulavat, ilmaston lämpeneminen vauhdittuu entisestään.


Maantiedon tunneilta muistan, että kun jäätiköt sulavat, ne aiheuttavat myös merivirtojen suuntiin ja toimintaan.  Atlantin valtamerellä sijaitseva Golf- virta tyrehtyisi kokonaan, jolloin Pohjoismaiden lämpötilat laskevat noin 10 asteen verran. Se voi johdattaa meidät taas jääkauteen. Kun jäätiköiden makea vesi sulaa, se aiheuttaa merivesien suolapitoisuuksiin ja heikentää merivirtojen toimintaan. Ilmakehässä on liikaa kasvihuonekaasuja, jonka seurauksena ilmasto lämpenee. Ilmaston lämmittäessä merivesiä, planktonien elinolot muuttuvat. Planktonit liikkuvat vaikeasti lämpimissä vesissä, ja näin ne ovat helpommin kalojen saatavilla. Ja kun planktoneita ei ole tarpeeksi tai ollenkaan, meret eivät tarjoa kaloille ravintoa ja se vaikuttaa koko ravintoketjuun.
 Ja maapallon keskiosissa ilmasto on kuuma. Tuottaen uusia, pahempia viruksia ja tauteja, joita emme pysty estämään. Metsät kuihtuvat, elinolot pahenevat, nälänhätä ja juomaveden puute yleistyy.

Täytyisikö muutokseen valmistautua jotta selviäisi? Vai elää täysillä päivä kerrallaan ja olla murehtimatta ankealta tuntuvaa tulevaisuutta? Vai uskoakko ollenkaan koko ilmastonmuutokseen. Sen päätät sinä itse. Tällä hetkellä pahin vihollinen ihmiselle on itse ihminen. Ja ihminen on maapallon turhin laji. Se on karu totuus.
Itse koen ilmaston muutoksen asiana, johon en pysty tai voi vaikuttaa yksin. Mielestäni siihen täytyisi saada suurin osa ihmisistä toimimaan täysin nykyistä elämäntapaansa ekologisemmin. Ja olemmeko valmiita siihen? Emme. Minusta muutos tuntuu mahdottomalta ilman katastrofia. Kun olemme menettäneet kaiken mitä emme ole aikaisemmin osanneet arvostaa, on meidän ehkä helpompi aloittaa alusta.

Itse pidän silmäni auki kaikille mahdollisuuksille.


Ilmaston lämpenemisellä tarkoitetaan viime vuosikymmenen aikana tapahtunutta maapallon alailmakehien ja merien keskilämpötilojen nousua ja nousun arvioitua jatkumista.

Ilmastonmuutoksella tarkoitetaan nykyistä ihmisen toiminnasta johtuvaa, ilmakehän lisääntyvästä kasvihuonekaasupitoisuudesta aiheutuvaa ilmaston lämpenemistä._________________________________________________________________________________

"The researchers believe global climate change falters"

Sorry, I can´t translate a whole text.. but I think the title says it all.

My first writings subject is climate change.


The climate change is thing, that no one dare to speak it or not interested to speak, because it has not  affected our daily life. Yet. Once I saw in news, where the issue was seriously raised, that if we don´t now change our lifestyles, glaciers are melting faster than expected and even in our lifetime. I was pleased to see that thing ventured to express very frankly, but even that did not raised conversation in any vicinity.

If the ice melts, you might be wondering what happens next. Global warming is necessary. People’s lifestyles have accelerated its entry. For now the evidence of the ice age has been in South and Northpoles. And now they are melting even faster raising the sea level by several meters.
Scientists are concerned about the coasts, which are remain under the water. Snow and ice cover has so far reflected the sunlight out of our earth. This will help to keep our climate cool. As ice melts, its going to speed up the global warming even more.


I remember of geography lessons, that when the glaciers are melting, they also cause ocean current directions and activities. Located in the Atlantic Ocean, the Gulf Stream will dry up totally, when the Nordic countries temperatures drop to around 10 degrees. And it can lead us back to the ice age. When glaciers fresh water are melting, it causes to sea water salinity and undermine the operation of ocean currents.

At atmosphere has too much greenhouse gas, which causes of climate warming. And when climate warming to oceans, planktons living conditions change. Planktons are difficult move in warm waters, so they are easier to catch by fish. And when planktons is not enough or at all, sea not offer food to fish and it affected to all food chain.
And middle of the Earth, climate is hot. To produce a new, more serious viruses and diseases, that we can´t stop. Forests wither, living conditions get worse, hunger and shortage of drinking water becomes more widespread.

Should we have to prepare for the change to cope all this? Or should we enjoy the life day by day and not be worried the barren future? Or do I believe in the hole climate change? You decide. At this moment the worst enemy to itself is a human. And people are the Earth’s most useless species. That is the sad truth.

I see myself as a matter of climate change, which I can not, or can influence alone. I think that we have to get most of people to act totally different lifestyle and more ecologically. Are we ready for that? No, we do not. I think the change seems impossible without catastrophe.
When we have lost everything that we have not previously been able to appreciate is we may be easier to start over.

I keep my eyes open to all possibilities.


Global warming means the Earth's lower atmospheres and seas mean temperatures growth and estimated continuation in the last decade.

Change of climate means global warming caused by growing amount of greenhouse gas made by human acts.

 If you find some mistakes of text, please tell me, so I can fix it. And learn more by that.
0 kommenttia:

Lähetä kommentti